IZDELUJEMO

 • Projekte iz področja urbanizma za potrebe lokalnih skupnosti in drugih
 • Lokacijske dokumentacije
 • Idejne zasnove
 • Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • Projekte rušitev
 • Projekte izvedenih del
 • Projekte zunanje ureditve
 • Projekte urejanja okolja
 • Pridobimo vam soglasja in ustrezna mnenja strokovnih služb
 • Pridobimo vam lokacijsko in gradbeno dovoljenje
 • Pridobimo vam uporabno dovoljenje
 • Svetujemo vam pri nakupu nepremičnin
 • Izvajamo cenitve
 • Ponujamo Vam inženiring storitve za vse vrste objektov (od nakupa zemljišča do uporabnega dovoljenja)
 • Pri vsem tem pa Vam tudi svetujemo, da pridete po najugodnejši poti do cilja - želenega objekta, v ekonomskem, časovnem in kvalitetnem pogledu.