POVZETEK REFERENC

 • Motel Videm pri Ptuju
 • Projekt mestnega parka, Ptuj
 • Projekt pokopališča Kidričevo z mrliško vežo
 • Projekt in izvedba glasbenega paviljona Ptuj
 • Več gostiln in restavracij s prenočišči v Mariboru in na Ptuju
 • Vodenje projekta "Hotel PARK", Punat
 • Vodenje projekta "Hotel RAB", Rab
 • Vodenje projekta "MARINA" pri Puli
 • Vodenje projekta stanovanjsko naselje Rabelčja vas, Ptuj
 • Sanacija kopališča Ptuj
 • Študijska knjižnica Ptuj
 • Večstan. stavba Prešernova 10, Ptuj
 • SZKB , PE Ptuj, Trstenjakova 1, Ptuj
 • NKB Maribor, tri poslovalnice
 • KREKOVA BANKA, enota Celje in enota Ptuj
 • SBERBANK Moskva, enota Butovo
 • SBERBANK Moskva, enota Čertanovo
 • Trgovsko poslovni center KLEVŽE d.o.o., Maribor
 • Mrliška vežica in žarni zid v Lenartu v Slov. goricah

 

Študije, raziskave, planska dokumentacija

 • študija - odstranjevanje plavajočih odpadkov iz struge reke Drave na verigi Dravskih elektrarn - projekt je bil izveden do izvedbene faze,
 • vodenje raziskave: izhodišča za prenovo mesta Ptuja z izdelavo poglavij urbanistični vidik in ekonomski vidik,
 • novelacija urbanističnih redov občine Ptuj
 • sodelovanje pri izdelavi urbanističnega načrta Ptuja.

Urbanistični dokumenti

 • ZN (zazidalni načrt) Rabelčja vas Ptuj - stanovanjska gradnja
 • ZN toplice Ptuj - termalno zdravilišče
 • Lokacije tovarne glinice in aluminija Kidričevo
 • ZN industrijska cona Ptuj
 • ZN obrtna cona Ptuj
 • ZN Maister Haus - počitniško naselje
 • Načrt zaklonišč v mestu Ptuj
 • ZN Limbuš - Maribor - stanovanjska zazidava
 • UN (urbanistični načrt) za grad Borl - športno rekreacijski center (golf)
 • UN Gabrovka - Litija
 • UN cestna baza Pirešica občina Žalec
 • PUP-i (prostorsko urbanistični pogoji) Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane, Makole, Polskava, Sevnica, Litija, Ljutomer, Gorišnica.

Izvedbeni dokumenti

 • Motel Videm pri Ptuju
 • Projekt mestnega parka, Ptuj
 • Projekt pokopališča z mrliško vežico, Ptuj
 • Projekt pokopališča z mrliško vežico, Lenart
 • Več gostiln in restavracij v Mariboru in na Ptuju
 • Vodenje projekta ''Hotel PARK'', Punat
 • Vodenje projekta ''Hotel RAB'', Rab
 • SZKB, PE Ptuj
 • NKB Maribor, tri poslovalnice
 • Krekova banka, enota Celje
 • Krekova banka, enota Ptuj
 • SBERBANK Moskva, enota Butovo
 • SBERBANK Moskva, enota Čertanovo
 • T rgovsko poslovni center KLEVŽE d.o.o. Maribor
 • Izdelava projekta gradiča - paviljona za igre 1200 m2
 • Izdelava projekta ureditve okolja za zabaviščni park 15 ha površin
 • Individualne hiše po Sloveniji (Ptuj , Maribor , Celje ).

Sodelovanje na natečajih

 • Ulcinj, Tržič. Konjice, Rogla, Južna obvoznica Celje, rastoča hiša, spominski park Udin Boršt Kranj.