Podjetje je bilo ustanovljeno in registrirano decembra 1989.
Usmerjeno je na delo na področju urbanizma in arhitektur, čemur sta prilagojena tudi kadrovska zasedba in predviden razvoj.Pri reševanju projektov večjega obsega sodelujemo z večimi organizacijami iz drugih strokovnih področij.

Nosilca dejavnosti biroja sta arhitekta z več kot 25 letnimi izkušnjami na področju urbanizma, projektiranja in izvedbe, uni.dipl.ing.arh Marjan Berlič in uni.dipl.ing.arh Dušan Murovec. Njuno delo dopolnjuje uni.dipl.krajinski arhitekt Boštjan Vauda. Z našimi delavci pokrivamo tudi področji gradbeništva in sociologije.

Naše vodilo je celostni pristop k projektom. Delo je v največ primerih novost v okolju, v katero lociramo določeno dejavnost, zato v večini slučajev problematiko rešujemo celovito, kar pomeni, da moramo najprej zasnovati projektno nalogo, vsebino umestiti v prostor lokalne skupnosti, jo urbanistično definirati in slednjič tudi projektno rešiti. Temu sledi pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in gradnja, ki je zaključena s predajo objekta naročniku oz. s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.